Vantaan kaupunki Arkkitehtuuripoliittinen ohjelmatyo

keskiviikko 30. huhtikuuta 2014

Kaupunkiekosysteemien tutkijan Vantaa: Kaupunkiluonto tarjoaa monia hyötyjä asukkailleen ja rakentaa pysyvää luontosuhdetta


Kati Vierikko on ympäristötieteiden tohtori, väitellyt kestävästä metsätaloudesta ja tutkii tällä hetkellä kaupunkiluonnon monimuotoisuuden ja kulttuurien yhteisvaikutusta kansainvälisessä tutkimushankkeessa.


Tarkastelen kirjoituksessani kaupunkiluonnon monimuotoisuutta ja sen tarjoamia hyötyjä kaupunkilaisille kolmen esimerkin kautta: luonnon terveysvaikutukset, luonnosta oppiminen ja maaperän merkitys hyvinvoinnillemme. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen uhkaa ihmisten hyvinvointia, myös kaupungeissa. Kaupungin viheralueet tarjoavat virkistyksen lisäksi monia, monille tunnistamattomia hyötyjä. Monille asukkaille luonnonläheisyys on tärkeä asuinpaikan valintatekijä.
Vantaa ylpeilee olevansa luonnonläheinen kaupunki. Kerskailuun on syytäkin. Suomalaiset kaupungit ovat eurooppalaisessa mittakaavassa vihreydessään huippuluokkaa. Lähivirkistysalueet ovat helposti saavutettavissa ja kaikille asukkaille tasapuolisesti tarjolla. Meillä ei Suomessa ole yksityisten omistamia kaupunkipuistoja, golfkenttiä lukuun ottamatta, joihin vain harvoilla ja valituilla on pääsy.
Luonto luo hyvinvointia. Luonnon terveyshyödyt syntyvät monen kanavan kautta. Luontoalueet houkuttelevat ulkoilemaan, edistävät fyysistä (ja psyykkistä) terveyttä. Luonnon tarjoamat esteettiset elämykset ja vihreä ympäristö vaikuttaa rentouttavasti.  Viheralueet mahdollistavat sosiaaliseen kanssakäymiseen. Laajat metsäalueet myös vaimentavat melua ja parantavat ilmanlaatua. Työ- ja asiointimatkoilla on myönteisiä vaikutuksia, kun vähintään puolet kävellen, juosten tai pyöräillen kuljetusta reitistä kulkee viheralueilla. Metsät ja puistot auttavat palautumaan stressistä. Luontoalueilla on selvä positiivinen vaikutus mielialaan, kun viheralueilla vieraillaan säännöllisesti tai vähintään 5 tuntia kuukaudessa. Japanilaiset ovat lanseeranneet terveysmetsä –käsitteen, sillä he ovat havainneet että elimistön vastustuskyky paranee pidemmillä luontoretkillä ja vaikutus voi kestää jopa kaksi viikkoa.

Luontosuhde pitää oppia ja sitä pitää opiskella. Kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että läheinen luontosuhde lapsena kasvattaa ympäristötietoisia aikuisia. Varsinkin takapihan villi joutomaa, jossa kaikki rikkaruohot saavat kukkia rauhassa tai metsäalue, jossa luonnon omat prosessit ovat rakentaneet lapsille oivallisen ”peikkometsän” maapuineen ja keloineen, sallivat lapsien leikkiä ja kokea luonto omalla tavallaan. Koulun tai päiväkodin luontoretkipäivä voi herättää lapsen innostuksen omaan ympäristöönsä. Lähiluonnon saavutettavuus läheltä ja helposti pitää säilyttää erityisesti päiväkodeille ja koululaisille. Mielenkiinto luonto kohden pitää herättää.

Suomalainen kaavoittaa betonimiljöötä. Rikas ja terve maaperä on uhanalainen laji, jonka suojeluun emme ole Suomessa vielä heränneet. EU on asettanut tavoitteita maaperän kartoittamiseen ja suojeluun. Kaupunkiympäristössä luonnonvarainen, alkuperäinen maaperä on yleensä kokonaan muokattu, moneen kertaan siirretty, varastoitu ja myllätty. Hyödynnämme maata tehottomasti. Kuvitelma, että maata riittää on johtanut tehottomaan rakennustapaan. Yhtä henkilöä kohden Suomessa on tuotettu valtava määrä päällystettyä pintaa. Tiivistyvä kaupunkirakenne ja rakentaminen hävittävät alkuperäisen maaperän ja usein se sekoittuu alimpien maaperäkerrosten kanssa.

Maaperän mirkobit ylläpitävät elämää. Elämää, ravinteita ja ravinnekiertoa ylläpitävä, makro- ja mikro-organismeja kuhiseva maaperä on ohut kerros (5-8 cm) elottoman maaperän päällä.  Asvaltilla katetun maaperän ns. asvaltti-indeksi kasvu kulkee käsikynkässä allergian ja astman räjähdysmäisen lisääntymisen kanssa. Puhutaan ns. allergiaindeksistä. Allergiologian professori Tari Haahtela kehottaa meitä työntämään kädet multaan ja palauttamaan suora kosketus luontoon, sillä kaikki mihin me kosketamme, mitä syömme, hengitämme tuottaa ihollamme monimuotoisen mikrobioston, joka ylläpitää kehomme normaalia vastustuskykyä ”pahis”mikrobeja vastaan.

Tehdään luonnosta elämäntapa - yhdessä. Haastan meidät arjen ahertamiseen ja rutiineihin uppoutuneet kansalaiset avaamaan kaikki aistimme maistelemaan, haistelemaan, kokemaan ja näkemään lähiluonto.  Vaaditaan myös kaavoittajia havahtumaan lähiluonnon monimuotoisiin terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin. Säästetään luontoa jokaiselle omakohtaiseksi kokemukseksi.