Vantaan kaupunki Arkkitehtuuripoliittinen ohjelmatyo

perjantai 10. lokakuuta 2014

Kaavakehitysjohtajan Vantaa: Arkielämään laatua!Hille Kaukonen (kuvassa toinen oikealta) on asuinympäristöjen laadusta ja viihtyisyydestä kiinnostunut arkkitehti.

Eikö kaavoituksessa ole tärkeintä määritellä hyvää arkielämän laatua mahdollistavia seikkoja ja luoda mahdollisuus asukkaille löytää oma henkinen koti ? Kumppanuuskaavoissa tulisi pyrkiä löytämään olennaiset seikat hyvän ympäristön syntymiselle eikä pelkästään määritellä fyysisiä seikkoja ja ulkonäköasioita. Kaavatyössä pitäisi enemmän pyrkiä määrittelemään alueita arvopohjaisesti ja rohkeasti kehittää eri tyyppisille ihmisille alueita, toiset haluavat urbaania, yhteisöllistä ja säpinää, toiset kodikasta, hiljaista ja rauhaa. On paljon erilaisia asumistoiveita ja ne ovat usein ristiriidassa. Ei siis pyritäkään tekemään kaikille kivaa vaan monenlaisia erilaisia ympäristöjä eri paikoissa.


Kaavoitusta kehittävien osapuolien on selvitettävä mitkä ovat ne seikat jotka ovat ehdottoman tärkeitä juuri kyseisen alueen tulevalle asukkaalle, heidän arvostuksensa ja elämäntapansa. Asemakaava ei voi olla toiveiden tynnyri. Pitää myös osata kertoa asukkaille mikä on eri toiveiden hinta ja tämän jälkeen selvitettävä mistä seikoista ja millaisesta asunnosta he ovat valmiita maksamaan.

Tampereella Härmälänrantaa suunnitellaan uusin eväin, periaatekaavoituksella. Se tarkoittaa, että suunnittelussa on mahdollisuus tarkentaa yksityiskohtia vastaamaan tulevaisuuden tarpeita sitä mukaa, kun esimerkiksi asumisen trendit  ja tarpeet muuttuvat. Lähtökohtana ovat potentiaalisten asukkaiden toiveet.  Käytännössä Tampereen Härmälänrannan periaatekaavoitus tarkoittaa sitä, että asemakaavassa on reunaehdot, joiden pohjalta suunnittelu tarkentuu. Esimerkiksi rakennusten sijaintia ei ole määritelty yksityiskohtaisesti. Rakennussuunnittelu pohjautuu korttelisuunnitelmaan. Toimijoiden yhteistyöelin on laaturyhmä, joka ohjaa suunnittelua kaavan hengen mukaisesti. Härmälänranta on mukana Aalto yliopiston ja Tekesin kaavoituksen kehittämisen PEKA-periaatekaavoitus tutkimushankkeessa.
Tulevaa Härmälänrantaa Tampereella / aluekehitys : Skanska Kodit