Vantaan kaupunki Arkkitehtuuripoliittinen ohjelmatyo

tiistai 23. syyskuuta 2014

Kaupunkikehittäjän Vantaa on tulevaisuuden kaupunki


Antti Pirhonen on sekä suunnittelu- että rakennusalalla laajasti toiminut kaupunkikehittäjä.

Terveiset Espoosta! Minulle Vantaa on aina ollut dynaaminen tulevaisuuden kaupunki johon tutustuin paremmin Marja-Vantaan yleiskaavallisen pohjoismaisen aatekilpailua järjestettäessä vuonna 1992. Olin nuori kaupunkisuunnittelutaustainen SAFAn kilpailusihteeri ja sain näköalapaikalta (parhaimmillaan ravintola Savoy) seurata tuolloisen Vantaan kaupunkipolitiikan kiharia kiemuroita, joista kehkeytyi kilpailullekin ohjelma. Konkreettinen tulos yleiskaavallisesta kilpailusta jäi odotetun laihaksi. Prosessi itsessään kokosi ajatuksia ja määritteli tavoitteita jota toimivat suuntaviittoina sittemmin pidetyille uusille kilpailuille ja laadituille suunnitelmille joiden pohjalta Kivistön aluetta parhaillaan toteutetaan.Tikkurilan kirkkokilpailu, Verstas Arkkitehdit

Sittemmin sain olla mukana osallisena Tikkurilan kirkon, Leinelän ja Keimolan taidekilpailujen järjestämisessä. Toiminnallista joustavuutta osoittaa mm. asuinalueiden täydennysrakentaminen joka on käynnistynyt menestyksekkäästi poikkeuslupamenettelyin. Valmiita kohteita on useampia ja niiden kaupunkikuvaa parantava ja alueen arvostusta nostava merkitys on kaikkien arvioitavissa. On syntymässä täydennysrakentamisosaamista, jolla on suurta kysyntää tulevina vuosina. Europan 9-kilpailu  Leinelä, Selina  Anttinen, Antti Lehto ja Vesa Oiva


Yleinen täydennysrakentamiskeskustelu odottaa käynnistymistään ja käytän tämänkin tilaisuuden herätelläkseni sitä. Asuinkerrostalojen putkiremonttien rahoitus täydennysrakentamisella antaa ainutkertaisen mahdollisuuden laajempaankin kaupunkiuudistukseen. Uudistuksella tarkoitan terveyttä ylläpitävää fyysistä ympäristöä (esteettömyys, hyötyliikunta, kävellen tavoitettavuus) lähipalveluja ja alueen myönteistä ilmettä.  Ja itse uudistusprosessi luo sosiaalista, pysyvää yhteenkuuluvuutta.  Naapuruston asuntoyhtiöiden kannattaisikin lyöttäytyä yhteen putkiremontteja suunnitelleessaan ja miettiä samalla mitä muuta alueella voitaisiin parantaa.

Uskon myös, että uudistuksen kohteena olevat naapurustot voivat itse ratkoa alueensa ongelmia tehokkaammin ja joustavammin kuin kuntaorganisaatio kykenee. Eikö poliittisessa keskustelussa korkealle nostetut lähipalvelut voida toteuttaa vaikkapa aikapankkimaisella verkkopalvelulla, jossa kukin voisi tarjoutua tekemään pieniä tai suurempia palveluksia ja niitä voisi ilmoittaa tarvitsevansa - vaikkapa vartista viikkoon. Maksut pidätykset ym. vastuut hoituisivat automaattisesti. 

Elämme vahvan muutoksen aikaa: työnteon aika ja paikka muuttuu, kauppa etsii uusia toimintamalleja, terveydenhuolto järjestelyineen on vailla ratkaisua. Tämä kaikki vaikuttaa keskeisesti myös liikkumistarpeisiimme ja tottumuksiimme. Vantaa on osoittanut ennakkoluulottomuutta mm. salliessaan tavoitteeni saada Jokiniemeen rakenteilla olevaan asuntoyhtiöön huojennusta pysäköintipaikkavaateeseen kun asukkaat saavat asuntoonsa liittyen käyttöönsä yhteiskäyttöautopalvelut. Kokeilu tuottaa erittäin mielenkiintoista tietoa. Onhan arvioitu että maailmalla yksi yhteiskäyttöauto on parhaimmillaan korvannut 25 henkilöautoa. Kymmenellä yhteiskäyttöautolla voidaan parhaimmillaan säästää siis 250 pysäköintiruutua eli yli 3 100 m² tai poistaa teiltä 1,25 km autojonoa. 

Vantaa on tutkinut myös liikennerobotiikkaan liittyen. Ensi vuonna Kivistössä järjestettävillä asuntomessuilla kuljetaankin jo kuskittomin automaattibussein messuaitaukseen. Minulla on ollut ilo olla mukana yrityksemme messukohteen kehittämiseen ensi vuoden asuntomessualueelle Kivistöön - alueen siis nyt rakentuessa 22 vuotta Marja-Vantaan kilpailun jälkeen.Keimolan tornin taidekilpailu, WSP Finland Oy 


Muutoksen aika edellyttää myös muutosta toimintamalleissamme. Maankäyttöä tulee seurata aktiivisesti ja jatkuvasti ja tätä tulee tehdä yleiskaavatasosta detaljikaavoihin joka rakennusratkaisuihin asti. Hankkeissa vaaditaan yhä enemmin erityisosaamista ja kykyä ennakoida tulevaisuuden tarpeet. Suunnitelman elinkaariominaisuudet tulee tuntea tarkasti. Tavoiteltuun tulokseen päästään vain tekemällä avointa, yhteiseen päämäärään tähtäävää työtä kaikkien hankkeen osapuolien kesken. Kaavoittajan tulevaisuuden kuva onkin kuin kapellimestarin, joka kykenee saamaan haluamansa tulkinnan kaikista käytettävissä olevista orkesterin instrumenteista. Tehtävä on poikkeuksellisen vaativa ja edellyttää osaamista jota arkkitehdin tutkinto ei lähtökohtaisesti anna.

Olen kokenut vantaalaisen toimintakulttuurin ennakkoluulottomana, välittömänä ja suoraviivaisena - sellaisena jolla on hyvät lähtökohdat vastata tulevaisuuden moninaisiin haasteisiin.